zondag 7 maart 2010

Fritz, the German teacher

Once there was a teacher called Fritz. Mostly teachers know when they have to give their lessons, in which classroom they have to teach, and what they have to do when they have to deal with timetable changes. But somethimes, there will be exceptions. Fritz is one of them. A German teacher, ended in Holland, who don't know anything from the methode on our high school. I will tell you a story about last friday:
German is not very loved in our class, and when we heared that we should have a substitute, we all were a little bit happier than we normally are. The first bell rang; 5 minutes left, and we went slowly up. The second bell rang and Fritz had to be in the classroom. Another 5 minutes passed and still no Fritz. 10 minutes later meanwhile half the class had already gone out BUT: THERE WAS FRITZ! Oh hell no, we won't have lessons, but my girlfriends bag was still in the classroom, so we couldn't go out!
Fritz asked or we were waiting on some teacher. 'Ehhh, no,' I answered. 'But what were you doing then inside, during the lessons?' No! I have to invent an excuse! 'We were only here, waiting for a teacher, who can open the classroom, so my friend can get her bag out, and then we go out!' 'Really?' Fritz answered, and I felt i was shy. 'Yes, really.' Fritz opened the door, my girlfriend got her bag, and we and the rest of our class sprinted out! To can enjoy from the first real sunny day of the year!

Maybe you think we were bad children. Maybe we are that too, but we also think now, Fritz is the greatest teacher EVER!

~

Er was eens een leraar genaamd Fritz. Meestal weten leraren wanneer ze les moeten geven, in welk lokaal ze les moeten geven, en wat ze moeten doen als ze moeten onderhandelen met roosterwijzigingen. Maar soms, zijn er uitzonderingen. Fritz is een van hun. Een leraar Duits, gestrand in Nederland, die niks afweet van de methode van onze middelbare school. Ik zal je een verhaal vertellen over afgelopen vrijdag:
Duits is niet een erg geliefd vak in onze klas, en toen we hoorden dat we een invallen zouden hebben, waren we een beetje blijer dan dat we normaal gesproken zouden zijn.
De eerste bel ging; nog 5 minuten, en we liepen langzaam omhoog. De tweede bel ging en Fritz moest eigenlijk al bij het lokaal zijn. Nog eens 5 minuten gingen voorbij, maar nog steeds geen Fritz. 10 minuten later was ondertussen de halve klas al naar buiten gegaan MAAR: DAAR WAS FRITZ! Oh nee, we wilden echt geen les meer, maar mijn vriendin haar tas lag nog in het lokaal, dus we konden niet naar buiten!
Fritz vroeg of we soms aan het wachten waren op een leraar. 'Ehhh, nee,' antwoordde ik. 'Maar wat doen jullie dan binnen, tijdens de les?' Nee! Ik moest een smoes bedenken! 'We waren hier alleen, aan het wachten op een leraar, die het lokaal open kan maken, zodat mijn vriendin haar tas kan pakken. Daarna gaan we naar buiten! 'Echt waar?' Antwoordde Fritz, en ik begon me al te schamen. 'Ja, echtwaar.' Fritz opende het lokaal, mijn vriendin had haar tas, en wij en de rest van onze klas sprintten naar buiten! Om te genieten van de eerste zonnige dag van het jaar!

Misschien denk je dat we slechte kinderen zijn. Misschien zijn we dat ook, maar we denken nu ook dat Fritz de geweldigste leraar OOIT is!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

ingo is ook geweldig: hij heeft nooit iets door en geeft alleen maar +++'s xD

greeting,
vaigun

Anoniem zei

De namen van dit verhaal zijn weges privé-omstandigheden veranderd.


hahah, dikke respect!

X Jonne

Anoniem zei

great

Een reactie posten