zondag 7 maart 2010

Parents

Everyone have them, parents.
Parents are strange. They always tell you what to do. Clean your room, get the paper out of the mailbox, do the dishes, do your homework etc. It never ends. Always you have to do something. But what do they do if you're in your room wrestling with your math-excercices? They're watching TV or reading a book! So, they may command you but when they do that they have permission to read and watch TV? That's not fair.
The worst part is, when you finally do something were they asked for, they tell you that it's not good enough. It's never good with parents. Always you have to do better.
As a parent, I think, you have to help your child. With homework or something. But when you ask them it is: "Go ask your brother/sister!" or "Pfff, do I have to do this?" They're just lazy.

But wait, we also have to see their world if they are working. Thousand papers they have to sign, hunderds of e-mails they have to answer, twenty people they have to speak to in one day, threehunderd people who have to ask each of them ten questions to them.
Pffff..
Well, I think they have a good reason to let us do all those stupid things.
So, the next time your parents are asking you for a favor; put your best (fake) smile on and do what they asked for.

Because, parents, I respect your way of living.

~

Iedereen heeft ze, ouders. Ouders zijn raar, ze zeggen altijd wat je moet doen. Ruim je kamer op, haal de post, doe de afwas, maak je huiswerk etc. Het houdt nooit op. Altijd moet je wel iets doen. Maar wat doen zij als jij zit te worstelen met je wiskunde sommen? Ze kijken TV of lezen een boek! Dus zij mogen ons commanderen en dan zelf een boek gaan lezen of TV kijken? Dat is oneerlijk.
Het ergste is, als je eindelijk iets doet waar ze om gevraagt hebben, dan zeggen ze dat het niet goed is. Het is nooit goed met ouders. Het moet altijd beter.
Als ouder, vind ik, moet je je kind helpen. Met huiswerk of iets anders.
Maar wanneer je dat vraag is het: "Vraag maar aan je broer/zus" of "Pfff, moet dat nou?" Ze zijn gewoon lui.
Maar wacht, we moeten ook naar hun wereld kijken als ze op hun werk zijn. Duizend papieren die ze moeten ondertekenen, honderden e-mails die ze moeten antwoorden, twintig mensen waar ze mee moeten praten in één dag,
driehonderd mensen die elk tien vragen aan je ouders moet stellen. Pfff..
Nou, ik denk dat ze wel een goede reden hebben om ons al die stomme klusjes te laten doen.
Dus, de volgende keer dat je ouders je om iets vragen; zet je beste (neppe) glimlach op en doe waar ze om vragen.

Want, beste ouders, ik heb respect voor jullie levenswijze.

1 opmerking:

Anoniem zei

you're right ;D good story, and the other one too!

Een reactie posten